Werkkapitaal terugbrengen

Reduce working capital

De contanten die in een voorraad voor onderhoud, reparatie en revisie vast zitten, kan een aanzienlijk percentage van het werkkapitaal van een productieonderneming uitmaken. Brammer bevindt zich een goede positie om u bij de beperking hiervan te helpen. Dankzij onze eigen ervaring in het beheer van meer dan 100 miljoen € aan voorraad weten we wat er voor nodig is om efficiënte te bevorderen en we stellen deze expertise voor al onze klanten beschikbaar. Door middel van state of the art voorraadbeheer:

  • Geven we vorm aan uw MRO-inventaris, op basis van huidige en eerder gebruik
  • Rationaliseren we het aantal merken van fabrikanten dat u gebruikt
  • Rangschikken wij uw gebruik voor een optimaal ‘voorraadprofiel’
  • Onderhandelen we over de beste prijs in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsleveranciers

Brammer kan een consignatievoorraad op uw terrein of bij een plaatselijk kantoor aanmaken (als u alleen betaalt voor de voorraad die u gebruikt) of een service voor beheerde inventaris.

Steeds meer klanten met grotere schaaleisen profiteren van Brammer's  ‘Op locatie’ service – waar Brammer een toegewijd kantoor op uw terrein opzet en uw behoeftes aan MRO-reserveonderdelen afhandelt.

Daarnaast kunnen wij gespecialiseerde training bieden voor uw onderhoud-, technisch en productiepersoneel. Dit dekt nieuwe producten en processen maar ook voorraadplanning en vormgeving en is bedoeld voor effectieve MRO-activiteiten.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14 Banner 15 Banner 16 Banner 17 Banner 18 Banner 18