Onderzoek/toezicht op energie

Energy Survey/Monitoring

Brammer kan voor uw productiefaciliteit een uitvoerige energiestudie uitvoeren. We stellen verspillingen vast en bevelen producten aan die onnodig energieverlies aanzienlijk beperken. We zorgen ervoor dat uw onderneming tijdens productiewerkzaamheden de meest energiezuinige producten gebruikt die er op dit moment voorradig zijn en we zullen onze kennis en expertise zo goed mogelijk aanwenden voor de relevante financiering van de toepassing ervan.

Omdat het bewustzijn over klimaatverandering toeneemt, staan fabrikanten in Europa onder grotere druk om aan groene doelstellingen te voldoen en het energieverbruik terug te brengen.  Brammer begrijpt dat onze klanten, als fabrikanten, hun verantwoordelijkheid erkennen maar onze bevindingen geven aan dat er nog veel meer gedaan kan worden.

Brammer heeft een belangrijk onderzoek gedaan naar potentiële energiebesparing en de cijfers tonen aan dat productieondernemingen in Europa voor meer dan €10 miljard aan potentiële energiebesparingen in hun fabrieken laten liggen.

We hebben gezien dat producten voor mechanische transmissie (MPT) zoals motoren, lagers en riemen evenals fluïde energieproducten, zoals hydraulica en pneumatiek, die in fabrieken in Europa worden toegepast, over het hoofd worden gezien ondanks dat ze een aanzienlijke potentiële kostenbesparing vormen zowel vanuit financiële als milieuoverwegingen.

Brammer heeft ontdekt dat slechts 6% van onze klanten denkt dat ze al alle mogelijke besparingen hebben gedaan. Hoewel de meeste ondernemingen (60%) bezig zijn met de planning of toepassing van energiebesparingen, zijn er maar weinig die de aanschaf van industriële producten in deze plannen opnemen. Dit is waar de grootste besparingen kunnen worden behaald.

Om onze klanten ervan bewust te maken wat voor rol MPT- en fluïde energieproducten hierin kunnen spelen, kan Brammer deze zelfde fabrikanten helpen gemakkelijk en effectief behoorlijk op energie te besparen.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14 Banner 15 Banner 16 Banner 17 Banner 18 Banner 18