Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporate Social Responsibility

Brammer maakt deel uit van een brede gemeenschap werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en we dragen onze verant-woordelijkheid wat betreft het milieu. Daarom is het ons beleid, voor zover dat redelijkerwijs praktisch is, het lokale en mondiale milieu te beschermen tegen negatieve invloeden die door onze werkzaamheden kunnen worden veroorzaakt.

Het is ons beleid om in al onze werkzaamheden:

  • Aan alle relevante wetgevende eisen te voldoen m.b.t. milieukwesties
  • Proberen energie en natuurlijke hulpbronnen te behouden door afval tot een minimum te beperken, waar mogelijk te recyclen  en en zoveel mogelijk van herbruikbare bronnen gebruik te maken
  • De gevolgen voor het milieu van de investering in terreinen en uitrusting tijdens de levenscyclus in acht te nemen
  • Ervoor te zorgen dat al onze contractanten onze richtlijnen volgen wanneer ze op locatie werken en bij tegenspoed snel en efficiënt handelen

Hoewel de industrie van essentieel belang is, draagt het ook risico's met zich mee – voor mens en milieu. We zijn ons bewust van de potentiële complicaties die ons werk (en dat van onze leveranciers) kan hebben en we zetten ons volledig in om risico's te beperken en een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van onze werknemers, klanten, de gemeenschap en onze planeet. Hieronder volgt een aantal van de belangrijkste stappen die we al hebben genomen:

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14 Banner 15 Banner 16 Banner 17 Banner 18 Banner 18